Uprawienia:

Aktualnie posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zdobyte poprzez zdanie egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury [spis osób posiadających te uprawnienia dostępny na stronie http://www.mi.gov.pl ]